سی اُمِ فروردین ِ سه سال قبل به سلوچ گفتم بریم قهوه بخوریم. محل کارش نزدیک کافه موسیقی بود. قرار شد همونجا همدیگه رو ببینیم. فکر می کنم وقتی مشغولِ پارک کردن ماشین بودم دیدمش. قبل از اون سی فروردین بعید می دونم ده بار همدیگه رو دیده بودیم. اون روز اما من دنبال آدمی مثل سلوچ می گشتم. کسی که من رو نمی شناسه اما اونقدر می شناسه که بدونه چرا چهارماهه موندم توی تهران و دور خودم می چرخم. وقتی نشستیم واقعا نمیدونستم چطوری براش این دعوت ناگهانی به قهوه رو توضیح بدم. مشخص بود که هم اون گیج شده هم من. نشسته بودیم توی حیاط موزه ی موسیقی که دورش رو نمی دونم چرا نایلون کشیده بودن و اونورمون یک جماعتی از خانم های چادری با بچه و منتهای صدا می خوردن و می بلعیدن و هردومون از این سر و صدا اذیت بودیم. من فکر می کنم که همون اول گفتم که می دونم این دعوت عجیب بود اما واقعیت اینه که چون خیلی همدیگه رو نمی شناسیم تنها کسی هستی که الان می تونم باهاش صحبت کنم.

 صبحش با مامان رفته بودیم بانک مسکن شعبه ی ولیعصر. مقداری کارهای زمانبر داشتیم و در همون حین من شروع کرده بودم پرسیدنِ چند سوال از بابک در مورد اینکه آیا مضحک نیست که بچه های اول تبدیل به پروژه ی پایلوتِ خانواده می شن؟ چون خودش هم بچه ی اول خونواده ست کمی غر زدیم و خندیدیم و وسطش فاصله افتاد. من و مامان برگشتیم خونه و قرار شد من پلو بگذارم درحالیکه صحبت من و بابک رسیده بود به اندازه ی مذهبی بودن ِ مردم لهستان. بهش تعدادی آمار دادم از اینکه چنددرصد خودشون رو کاتولیک می دونن و چه رفتارهایی دیده م و بدین ترتیب مقدار زیادی هم به لهستان غر زدم و تمام. 
 حوالی ساعت چهار عصر بابک توی هنگ آوت نوشته بود که دوستم داره. با کش و قوس زیادی نوشته بود. من هم نوشته بودم که باید بزنم بیرون و هوا بخورم. همین ها رو به سلوچ گفتم. اول کمی توضیح دادم که بابک کیه. یادمه ازم تعدادی سوال پرسید و بعد یک سوال بود که همیشه به یادم میمونه. پرسید بابک توی ذهن تو چه شکلیه؟ گفتم شبیه یک درخت تنومنده.

 دوماه طول کشید تا من از ایران برسم به ورشو و بعد تصمیم گرفته بودم قبل از هر تصمیمی بابک رو ببینم و بشینیم رو در رو حرف بزنیم. توی اون دوماه طوری زندگی کرده بودم که برای خودم هم خیلی مشخص نبود که ممکنه چی بشه. یک ماه توی تهران توی روزنامه کار کردم. یک ماه هم سفر کردم و حتی برای ادامه ی کار تراپی رفتم روسیه دوره ببینم. توی اون دو ماه که برای بابک جوابی نداشتم گاهی شد که کلافه بشه و تصور کنه که این کش اومدن ِ تعلیق من معنای بخصوصی داره. تنها معنایی داشت این بود که جایی از زندگیم متوقف شده بودم و دلم می خواست با تمام حواس و توانم بهش نگاه کنم و یک بار براش تصمیم بگیرم. 

 همه ی اینها قشنگه. خیلی دوست داشتنی و برای من شبیه به چیزی ست که توی ذهنم از عشق داشتم و هیچوقت هم میسر نشده بود. در واقع هیچوقت حس نکرده بودم که تمام و یکسره عاشق شده باشم. برای من این داستان اونقدر دوست داشتنیه که هنوز شلواری که باهاش وارد بوداپست شدم یادآورِ لحظه ایه که از ترانزیت فرودگاه ِ بوداپست خارج شدم و بابک رو دیدم. اواخر ماه ژوئن بود. ساعت دوازده ظهر از خونه ی توی ورشو تاکسی گرفتم و با تمام چیزایی که می تونستم بار کنم راهی فرودگاه شدم. توی فرودگاه ساندویچ و قهوه خوردم و متوجه شدم روی آی پادم یک موزیک هست: شاهرخ! برای همین تمام طول پرواز یکی دو ساعته روی لوپ شاهرخ چرخیدم. 

 باقیش ساده بود. پیاده شدم و اندازه ی میدون ونک تا سر حقانی توی باند فرودگاه پیاده رفتم که خب نوش جونم بود لابد چون پرواز ارزون خریده بودم. یکراست رسیدم به چرخ های بار و یک یورو دادم به دستگاه که بهم یک چرخ بده. با مقداری بدبختی چمدون های هم وزن خودم رو انداختم روی چرخ و دیدم که ای بابا، در خروجی ده قدم باهام فاصله داره! کمی ترسیدم. برگشتم عقب. در واقع به همراه چرخ چمدون هام دور بزرگی زدم و پیچیدم توی دستشویی فرودگاه. بی دلیل مقداری جیش کردم و بعد هم ماتیکی که زده بودم رو کمی خوردم. دیگه چاره ای نداشتم. چرخ رو هل دادم ،وسط تعدادی چرخ و آدم دیگه از در رد شدیم و قبل از اینکه بابک رو ببینم پام خورد به چرخ یک خانم دیگه. بعد دیدم وایساده نزدیک یک ستون دست به سینه و کمی هم اخم داره. خیلی نزدیک هم بود. اینقدر که ناچار شدم همونجا وایسم تا خودش بغلم کنه.

 بابک رو زمستون قبلش برای اولین بار در ورشو دیده بودم. اون بار وقتی دیدمش احساس کردم شاید دوست جدیدی پیدا کرده م. به نظرم دُرُشت و کمی خشن بود. وقتی هم داشت می رفت باهاش رفتم پایین دم تاکسی و اونجا هم که بغلم کرد کمی له شدم. جلوی در ورودی فرودگاه بوداپست نشستیم روی یک نیمکت و سیگار کشیدیم. من از دیدن آفتاب و صدها تاکسی زرد که مثل قوطی کبریت جلوم ردیف شده بودند خوشحال شده بودم ولی واقعا کمی گیج و بسیار خسته و کمی هم مریض بودم. فکر میکنم ازم پرسید که با اتوبوس بریم یا با تاکسی و من گفتم اتوبوس. بعد از یک اتوبوس سواری نسبتا طولانی که حومه ی بوداپست بود سوار مترو شدیم. وقتی از آسانسور ایستگاه مترو بالا اومدیم رسیده بودیم یکی از مرکزی ترین مناطق بوداپست که مجاور خونه ی بابک بود. از آسانسور که بیرون زدیم من سرم رو گرفتم بالا و برای اولین بار بوداپست رو تماشا کردم. پل سبز رو می دیدم روی دانوب و پشت سرش هم تپه های سبز و پر از درخت زیر نور آفتاب ظهر برق می زدن. همون لحظه دوستش داشتم. شهررو. خیلی گرسنه بودم و واقعا بیش از دو هفته بود که یک وعده غذای درست هم نخورده بودم. وقتی چمدون هارو گذاشتیم قرار شد که اول بریم یک چیزی از محل کارش برداره. بهم گفت که آب گرمکن خونه خراب شده و خلاصه ماجرای حموم کمی مالیده! قبلش هم پرسیده بود که ترتیب اتاق رو بهم بزنه یا همونطور که هست بمونه. من نمی دونستم ترتیب اتاق چطوریه. حدس می زدم مشکل و سوالش اینه که تخت هارو چکار کنه. گفتم که هرجوری هستند دست نزنه. دوست داشتم زندگی ش رو همونطور که هست ببینم. نمیخواستم چیزی رو تغییر بده. فرصت کمی داشتم برای اینکه خودش و زندگی ش رو تماشا کنم. باید آخرش جوابی برای هردومون می داشتم.

 اونطور که یادمه رفتیم خونه وسایل من رو گذاشتیم. من سرما خورده بودم و چند روز آخر در روسیه و لهستان هیچ درست و حسابی غذا نخورده بودم. بهم یک شیشه شراب نشون داد و گفت که حدس زده شاید شراب دوست داشته باشم. خیلی دوست داشتم. پرسید که گرسنه م؟ گفتم خیلی و دلم هم همبرگر می خواست. من کنارش فکر می کردم خیلی کوچولو و ناتوانم. بیشتر از هرچیزی هم محو تماشای ساختمون ها و خونه های زیبا و متنوعِ بوداپست بودم. یهو بهم گفت دستت رو بده. دستم رو بالا آوردم. محکم گرفت و من دلم فشرده شد. دیدم که از اینهمه اطمینانش به حس و حالش خوشحال و دلگرم شدم. رفتیم نشستیم خوشمزه ترین همبرگر زندگی م رو خوردیم. من نتونستم تموم کنم. خیلی حرف نمی زدم. ازم پرسید ناراحتی؟ گفتم یک مقدار آره. سوال بیشتری نکرد. می دونست چرا ناراحتم. من هم دیگه دوست نداشتم در مورد نگرانی ها و ناامیدی م صحبت کنم.

 اون شب خیلی خوب و زیاد خوابیدم. یک بار توی خواب از سرفه های خودم بیدار شدم. فرداش توی قابلمه و کتری آب گرم کردیم و حموم گرفتیم. 

 جوابم هم که معلومه چی بود.
هرروز اون دور ته آینه، 
زنی رو می بینم که می تونه به سادگی
از ته دل بخنده 
ولی اون زن همیشه از من خیلی دوره
بلد نیستم دست بکنم توی آینه و دستش رو بگیرم که من از اینجا ببره

رفتم نشستم سر توالتِ محل کارم و با مراقبت ِ فراوانی برای اینکه خط چشمم نریزه پایین مقداری توی لبه ی دستمال گریه کردم. چرا که نه؟
دنیای اطرافم تبدیل به یک مسخره بازی شده که هر لحظه همه چیزش داره می ریزه پایین. یک چیزی می گی که طرف مقابل خوشش نمیاد یا فکر می کنه که اه دیگه حوصله ندارم این بحث رو ادامه بدم و اولین گزینه ش اینه که پایانِ صحبت رو اعلام کنه.
از این جایی که هستم با خودم، از این آدمی که داره درونم تولید می شه، نه تنها منزجرم بلکه با تمام توانم قصد دارم نگذارم پا بگیره. زنی که کارش این باشه که حساب کنه کجا بهتره دهنش رو ببنده و جلوی شر بعدی رو بگیره به نظرم بهتره مال فیلم های صداوسیما باشه، و توی وجود من نباشه.
این جایی که هستم فقط محصولِ کنش های یک نفره ی من نیست. من توی یک فرایند ِ تعامل بر اساس فهم خودم و بازخوردهایی که می گیرم و حس های بسیار بسیار بدی که توی این تعاملات تجربه می کنم، دارم شبیه زنی می شم که متاسفانه مردانِ سرزمینم روزی صدبار با خونِ دل می سازن و دوباره زمین می زنن و می شکنن تا بیشتر شکل ِ گهی بشه که می خوان.

من عطار تذکره الاولیا رو دوست ندارم ولی گاهی که تب می کنم از کشاکش های روزمره می رم سراغ ده تا جمله ای که از تذکره برداشته م و دوباره می خونم. مثل بادی هستند که توی آفتاب داغ جانم رو روشن می کنن. شاید به خاطر اینکه تذکره رو در عجیب ترین دوران زندگیم خوندم. بیست و هشت و نه سالگی برای من سالهای غریبی بودند که زندگیم رو تغییر دادن. شاید تا یک سال پیش تصور می کردم ارزشمندترین داشته های عمرم دوستانم هستند.  فاصله و دوری و شکل زندگی ها به شکلی شد که از دوستانم دور شدم. الان دیگه تنها دوستم همسرمه. تنها کسی که اینقدر تنگاتنگ و طولانی باهاش زندگی و دوستی و اختلاف داشته م. کنارش هنوز سعی می کنم خودم رو بشناسم. چندروز پیش یک عمل سرپایی داشتم. راحت نبودم. باید لباس زیرم رو در می آوردم. دستم رو گرفته بود و بهم عکس های زنان قاجار رو نشون می داد. منم دستش رو محکم گرفته بودم و با هم به پاهای پشمالوی زنان فربه ی حرمسرای ناصرالدین شاه می خندیدیم.

به آواز بلند


چند شب بعد از تولد سی سالگیم نامه ای از خودم در بیست و سه سالگی دریافت کردم که به یاری من آینده برای سی سالگی خودم فرستادم بودم. سال دو هزار و یازده نامه رو نوشته م.
توی نامه دخترِ سرخوش و کمی نگران بیست و سه ساله برای زنی سی ساله نوشته که چقدر آرزو داره درسش رو خوب بخونه و یک روز کاری رو بکنه که دوست داره. بعد از زن سی ساله پرسیده آیا بچه داری؟ چه شکلیه؟ دختر بیست و سه ساله ای توی یک شبِ احتمالا خیلی سردِ ژانویه ی ورشو با کنجکاوی از خودِ آینده ش پرسیده حالا هنوز هم دوست پسر داری؟ چون این دختر از شانزده سالگی تقریبا همیشه یک رابطه ای چیزی جایی داشته بسکه به دنبالِ پیداکردنِ یک دوست و همراه و همبازی بوده.
از خوندنِ نامه ی خودم کمی تعجب می کنم. چرا فکر می کرده م هفت سال زمانیست کافی برای تموم کردن درس و شروع ِکار و تشکیل دادنِ خانواده و داشتنِ حتی بچه؟!
نامه خیلی ساده بود. یک نامه ی جدید باز کردم به امید اینکه بتونم برای خودم به هفت سال قبل جوابی بنویسم. با این تصور که شاید در وضعیتی که برای من ناشناخته ست نامه ای از آینده به دستش برسه تا خیالش آسوده بشه.
باید می نوشتم که همبازی ت رو پیدا میکنی ولی نه اونجا و اون شکلی که هرگز فکرش رو کرده بودی. درست رو تموم می کنی و مشغول به کاری خواهی شد که الان حتی نمی دونی وجود داره. شاید باورت نشه ولی از این شهر می ری. بهت نمی گم به کجا چون قاطی می کنی و می زنی زیرش. ولی می تونم بهت بگم که شهر بامزه ایه و بهت خوش می گذره.
اما بیشتر از همه چیز دوست داشتم به خودم بگم ببین خیالت راحت اگه دو کار خوب در زندگیت کرده باشی یکی این بوده که الان ورشو هستی و مشغول مسائلی هستی که از هر ساعتش لذت می بری. از سختی هاش اصلا نترس. دومی ش هم تصمیمی ست که پنج سال دیگه خواهی گرفت تا من بیام اینجا که الان هستم؛ زندگی با بابک.


omnipotence

درست موقعی که کتابِ مفصل و نسبتا بی معنای "انسان در جستجوی هویت خویشتن"  یونگ رو خریده بودم ایشون هم تصمیم گرفت وقتشه که بره بخوابه بیمارستان و عمل کنه. طبعا من هم باید باهاش می خوابیدم چون توی بخش زنان بود و در فرهنگِ ما بیماری که همراه تمام وقت نداره احتمالا یک بی کس و کارِ بدبخته که میشه همه جوره رهاش کرد تا از درد و گرسنگی و تنهایی جان بده. بعلاوه مردم چی می گن؟
رفتیم بیمارستان پارس یا پارسیان که توی بلوار کشاورزه، چون سه تا از دوستانِ بابا جراحانِ اون بیمارستان بودند و بدین ترتیب می تونستیم از خدماتِ ویژه ی بیمارِ سفارشی بهره مند باشیم. پشت بیمارستان هم کافه پراگ بود. هرروز ساعت 6 صبح یک بهیار می آمد توی اتاق داد می زد همراهِ بیمار! بیدارشو! می گفتم نمی خوام برای چی بیدار شم؟ دعوا می کرد که بیدار شو الان دکتر میاد زشته. هربار بهش می گفتم بابا جان دکتر جای عموی منه، من رو به دنیا آورده! زشت تویی که این ساعت صبح به من گیر دادی. دوباره گیر می داد که همراه بیمار بیدار شو تختت رو جمع کن چایی ت هم یخ کرد. ولی من توی اون دوره از زندگیم لب هم به چای نمی زدم. منظورش از تخت هم یک مبل تاشوی سبز بود که تا وسط اتاق باز می شد.
گرفتاری فقط این نبود. اتاق خصوصی مون دوش و سردوشی نداشت و پرستار بخش اون اوایل می گفت همراه باید بیمار رو ببره حموم .بیمار هم که فکر می کرد من آدمیزاد نیستم بلکه وجودم فقط برای اینه که در خدمتش باشم و به همه نشون بده که داشتنِ دختر به چه دردی میخوره معتقد بود آره من باید حمومش کنم. ولی من چنین اعتقادی نداشتم. هیچ وقت هم زیر بار نرفتم. بخصوص که سردوشی و اساسا دوشی وجود نداشت و می گفتند با شلنگ آفتابه حمامش کنم. که نکردم و هزاربار دیگه م پیش بیاد نخواهم کرد.
گرفتاری دوم این بود که بیمار ول کنِ من نبود. فکر می کرد من باید عینِ بیست و چهار ساعت بغل دستش باشم. وقتی ملاقاتی داشت من باید می بودم که مردم نگن دخترش ولش کرده رفته و در ضمن کی به ملاقاتی ها شیرینی و میوه و چای تعارف کنه؟ وقتی هم که ملاقاتی نداشت که اصلا و ابدا! اگه بخواد تکان بخوره یا دردش بگیره چی؟
نمی فهمیدم چی می گه. الان که فکر می کنم برام شبیه یک گروگان گیری عاطفی و احمقانه ست. از روز دوم هم که افتاد به تب و تازه معلوم شد که ده روزی باید همونجا بمونیم. مریض سفارشی که بالای سرش سه تا جراح حضور به هم رسانیده بودند تب کرده بود و عفونت داشت ولی هیچکس جای عفونت رو پیدا نمی کرد. این بحران به بدبختی های من اضافه کرد. یک روز دخترخاله ی بیمار که پرستار بود پیشنهاد داد جای من رو بگیره. بابتِ اون دو شبی که برگشتم خونه اول مقداری خفت خوردم که ببین مردم چی می گن که دختر آدم ول کنه بره یعنی اینقدر من بدبختم؟ اما من توی دلم گفتم به جهنم و رفتم خونه.
خوشبختانه در عین اینکه هنوز خیلی بچه و کور و نادان بودم می فهمیدم که هر آنچه که همیشه بین مون منجر به درگیری می شد توی این جراحی از همه جا زده بیرون و داره من رو هم با خودش می بلعه. همیشه به بهانه ی بحران هایی که توی زندگیش بود فرصتی بود برای اینکه فرمولی پیاده کنه که " توی این موقعیتِ بحرانی تو ساکت باش و به من کمک کن". سالهای سال بحرانِ اصلی این بود که وی فردی بود عزادار از دست دادن مادرش ولی هرسالی که گذشت و هرچه صبر کردیم این ماتم و بحران تمام نشد تا اینکه یک روز من گفتم برای من تمام شده و از اون بحران رفتم. وقتی زمین رو ترک می کردم متوجه شدم ایستادنم برای حمایت از چیزی که اینهمه سال تمام شده بود چقدر بی معنا بوده.
روزهای روی مبل سبز به شکل نفسگیری می گذشت. یونگ که الی الابد توی توهمات انتزاعی خودش دست و پا می زد و ماجرای بیمارستان هم که تمام نمی شد و تب هم که قطع نمی شد و ملاقاتی ها هم که ول نمی کردند. بهیار هرروز صبح ساعت شش من رو بیدار می کرد و هرروز دعوا می کردیم. تقریبا با همه ی پرستارها یک نوبت دعوا کرده بودم. حالم واقعا خوب نبود. یک شب شروین اومد دم بیمارستان. دیدم بیمار خوابه رفتم دم در و سوار ماشینش شدم. توی قوطی شامپوی صدر صحت برام عرق آورده بود! اون سالها شروین تنها نجات دهنده بود. فکر می کنم تا ته اون قوطی رو خوردیم و برام Tool / Schism رو گذاشت که بریم دوری بزنیم و عربده ای بکشیم بلکه سبک شم. وسطش گریه م گرفت. افتادم به هق هق و بهش گفتم من دیگه نمی تونم. یادمه هی می گفتم دیگه نمی تونم و توی بغلش هی بدتر و بدتر گریه می کردم.
فرداش جراح متخصص مون اومد گفت این تختِ بیمار رو از دم پنجره ببرید اونور شاید بهش باد خورده و تب کرده. بیمار با من دعوا کرد و در انتها مقداری هم گریه کرد که تو دیشب من رو رها کردی من می خواستم برم دستشویی ولی کسی نبود. پرسیده بودم چرا اون دکمه ی بالای سرش رو فشار نداده پرستار بیاد؟ گفته بود که فشارداده ولی کسی نیامده.
 چه می شد گفت؟
یه روز صبح نمی دونم روز دهم یا ده هزارمی که هنوز توی بیمارستان بودیم و تب هم ادامه داشت، اون آقای سونوگرافی همینطوری که بیلبیلکش رو روی شکم بیمار می چرخوند گفت ببخشید این چیه؟ هی زوم کرد رفت جلو اومد عقب و انگشتش رو گذاشت رو مانیتورش گفت عع این گاز موقعِ جراحی جا مونده زیر ناف شما.
بخیه هاش هم کمی عفونت کرده بود که هر سه جراحِ حاضر در اتاق عمل که دوستان مون هم بودند اومدن دسته جمعی معذرتخواهی و گفتن که معمولا بخیه رو یکی دیگه میزنه که باید دستش رو داغ کنیم به زودی.
فردای روزی که مرخص شد من نبودم. نیمه های شب شروین گفت دلش هوس کرده بره بهشت زهرا. گفتم که باهاش می رم. صبح خیلی زود رفتیم بهشت زهرا. اوم موقع جلوی ورودی یک تانک گذاشته بودند که باهاش عکس گرفتیم. یعنی من از شروین روی تانک عکس گرفتم. رفتیم سراغِ کسانی که دوست داشت و بعدش رفتیم خونه شون چون مامانش قورمه سبزی درست کرده بود و برزو هم اونجا بود. یادمه بعد از قورمه خوابم برد. عصر که برگشتم خونه، عاشورا بود. بیمار هوار می زد که چطور جرات کردی توی چنین وضعی من رو تنها بگذاری بری دنبالِ خوش گذرونی ت؟ باورم نمی شد چطوری همسر و اون یکی فرزندش رو نمی بینه یا نادیده می گیره و فکر می کنه تنهاست. داشتم ظرف های غذایی که سه تاییشون خورده بودند رو می شستم و چیزی هم نمی گفتم که یهو به نظرم اومد دیگه هیچ چیزدر رابطه ی من و این بیمار واقعی نخواهد بود. با هر ظرفی که به کف می مالیدم به این فکر می کردم که برای باقی عمرم دیگه هیچ مهری توی دلم براش نیست. وقتی ظرف ها رو آب می کشیدم متوجه شدم که تاوقتی کنارش هستم پشتِ دیوارِ بی تفاوتی و لبخند امن ترین جای دنیاست برام.

حالا که ده سال از اون دوران گذشته فکر می کنم این دیوار با ارزش ترین چیزیه که برای خودم ساختم قبل از اینکه دیوانه بشم و توی چاه یونگ فرو برم.  
این همکارم که با هم از راه دور کار می کنیم توی بلفاست می شینه. اولین بار که پای تلفن صحبت کردیم واقعا ناامید شدم. گوشی رو قطع کردم به مدیرم گفتم این خانم هُپ خیلی آشفته مغزه. رفتم نگاه کردم دیدم کجاها کار کرده و یک کم به عکسش نگاه کردم. عکسش خیلی مبهمه. نیمرخ راست صورتش پیداست. انگار روی گوش چپش داره با گوشی حرف می زنه. به شکل غم انگیزی نمی تونم بفهمم واقعا از جلو چه شکلیه. ولی صدای خیلی قشنگی داره و لهجه ش هم کمی بلفاستی و کمی بریتیشه که باعث می شه که همه ی کلمه هاش رو واضح و با کمی ناز ادا کنه. مطمئنم اونهم اولین باری که حرف زدیم گوشی رو قطع کرده به بغل دستش گفته خدای من این دختره خیلی خشک و بد خلقه. اول ها خیلی سخت بود بفهمم چطوری می تونیم با هم هماهنگ باشیم. هُپ پروژه ها رو گم می کرد. توی قرارهای تلفنی به موقع حاضر نمیشد و گاهی هم یادش میرفت تقویمم رو به موقع به روز کنه. بعد از اولین تحویل کاری که بهش دادم بهش زنگ زدم و گفتم فایل ها رو باز کنه. وقتی بررسی کرد یهو انگار راه نفسش باز شد و گفت این خیلی خوبه آبنوس. اسمم رو هم قشنگ می گه. آ رو بین الف با کسره و آی کشیده می گه. بعد با همون حال و احوالِ خوشحالی که پیدا کرده بود گفت یو آر اِ استار!
به تدریج فهمیدم که اونقدر از خودش نامطمئنه که توی تمام جلساتِ تلفنی من رو می بره. یعنی اول فکر می کردم طبق پروسه من رو می گذاره توی جلسه ها که اطلاعات دست اول داشته باشم ولی بعد کم کم متوجه شدم که داستان فقط این نیست. یادمه یک روز یک چیزی دیدم که اشتباهیی رفته بود جایی که نباید و بهش زنگ زدم گفتم ببین من فکر نمی کنم این باید برسه به دست مشتری. خیلی واضح بود که اشتباه کرده. گفت آه شاید. بعد گفت می دونی من همه چیز رو می فرستم براشون که خودشون تصمیم بگیرن. پرسیدم میخوای من برات انجام بدم؟ باز خوشحال شد گفت  بله و راه نفسش باز شد و صدای قشنگش صاف شد. از اون موقع متوجه شدم که هیچ اعتمادی به کار خودش نداره. از اینکه همیشه نقش خودش رو به عنوان واسطه ی بین من و مشتری به اندازه ی یک منشی که جلسه ها رو هماهنگ می کنه کم می کنه، از اینکه توی جلسات فقط ما رو به هم معرفی می کنه و اینطوری لای خش خش های تلفن ها و قطع و وصلی های کنفرانس های اینترنتی گم می شه، کم کم من یک زنِ به نظر خودم قشنگی می دیدم که خیلی خیلی می ترسه و از کارش مطمئن نیست.  توی تماسِ چند وقت پیش بهش گفتم که آخر دسامبر نیستم و جام یکی دیگه هست. پرسید چکار قراره بکنی برای تعطیلات؟ گفتم می رم خونه. گفت آه چه قدر خوب، ولی آبنوس! خونه کجاست؟! خنده م گرفت و گفتم منظورم این بود که می رم کشور خودم. ایران. امروز که بهم زنگ زد گفت که تا چهارشنبه نیست. گفتم عع کجا میری؟ گفت خیلی پیچیده ست ولی دارم میرم لهستان! پرسیدم قبلا رفتی؟ گفت که بیست سال پیش مهماندار هواپیما بوده و اونوقت ها یک بار توی کراکوف گشت زده ولی الان داره میره که یک دوست قدیمی رو ببینه. گفتم زاکوپانه که می گی میخواهی بری الان خیلی سرده می دونی؟ گفت آره منم امیدوارم سرد باشه که بمونیم توی خونه و خوش بگذره. خندیدیم. معلوم شد یک چیز پیچیده ای با یک آقای لهستانی داره که سالهاست کش میاد. رفتم توی فیسبوک یک عکس ازش دیدم که سه چهارم صورتش هست. دلنشینه. دوست داشتم باهم یک جا کار می کردیم. 

بلیط کنسرت گوگوش چنده؟

جزییاتِ این متن واقعی اند اما به هیچ وجه منبع موثقی برای انعکاسِ واقعیات نیستند.


من و برادرم دوستدار شوهرخاله م هستیم. دایی سعید (شوهرخاله م) همیشه برای ما بچه ها کچل و فوق العاده خوش مشرب، صاحبِ مهمونی های شلوغ و هیجان انگیز و عجیب ترین پنت هاوس ها و جدیدترین ماشین ها و دست نیافتنی ترین کادوهاست.به ما هیچ ربطی نداره که شوهر خاله م و خاله م از هم عصبانین..
از وقتی که من به یاد دارم این دوتا در حال گرفتن طلاق بودن. بعد از اینکه طلاق گرفتن هم چیزی توی روابط ما تغییر نکرد. دایی سعید بخشی از سال ایران بود و مثل گتسبی مهمونیهای عجیبی به پا میکرد که توی همه شون من و برادرم به شکل افتخاری و با وجود صغر سن دعوت بودیم. خاله م و دخترش هم که همیشه ساکن لندن بودن و هر موقع که به ایران می اومدن که سالی دو هفته بود صاحبِ بدترین اخلاق، تندترین خوی و پیچیده ترین عادات و نیازها بودن. از دخترخاله م که فی الواقع منزجر بودم. هم عنق و بدغذا بود، هم ناخن می جوید و هم یکسره عر می زد و مامی ش رو می خواست. مثلا شما توی فیلم عروسی پدر و مادر من، یک دختربچه ی 4 ساله می بینید که با انگلیسی ترین قیافه ی ممکن ( شامل صورت رنگ پریده، کفش های ورنی براق، پیراهنِ یقه سفیدِ شق و رق و دوتا گلوله ی سفید ِنرم که به موهاش آویزوونه) نشسته کنار خاله جونش که مامان من باشه، درست اون بالای سفره ی عقد و داره نق نق کنان شست دستش رو می مکه و هی می گه من مامی م رو می خوام. در حالیکه مادرش هم همون پشت وایساده و داره به همه غر می زنه که چی رو کجا نگذارن و چه گهی نخورن.


از اولین تصاویری که از دایی سعید به خاطر دارم شبیه که مامانم رو برده بودن بیمارستان که برادرم رو به دنیا بیاره. من و بابا و دایی سعید و پدربزرگم مونده بودیم خونه. شبِ بسیار بسیار سرد و پر برف سوم دیماه سنه ی شصت و نه شمسی بود و مامانم و مادربزرگم مونده بودن بیمارستان که مامانم رو سزارین کنن. من خیلی هیجان زده بودم! از یک طرف بالاخره برادرم رو می دیدم و از طرف دیگه قرار بود خاله م همون شب از لندن برسه تهران که برای من معناش شکلاتهای خیلی خوشمزه و لباس و سوغاتی بود. از طرف سوم عاشق برف بودم.


یادمه که اون شب من از بابام قول گرفتم که نخوابم و با شوهر خاله م بریم فرودگاه دنبال خاله م. اون موقع سالها بود که خاله و شوهرخاله م از هم جدا زندگی می کردن و اینطور به نظر می اومد که همیشه در حال گرفتن طلاق هستن. بهرحال عفت خانم، نوه ی عموی مامانم من رو کرد توی تخت و با هزارو صد دفعه تعریف ِ پشتِ سر هم ماجرای گنجشکک اشی مشی خوابم برد. وقتی بیدار شدم نصف شب بود. خاله م رسیده بود و شوهرخاله م کف مهمونخونه دراز کشیده بود چون کمرش گرفته بود و هی نق نق می کرد که از بس توی این سالها چمدون های سنگین خاله م رو بلند کرده کمرش داغان شده و باید دیسکش رو عمل کنه .خاله م هم بدون اینکه صبر کنه حرفای اون تموم بشه تهدید کنان بلند شد گفت من توی دادگاه همه چیز رو تعریف می کنم و گردنبندهاش جیرینگ صدا دادن. دخترخاله م که طبعا واسه من اصلا جذاب نبود هم یک گوشه وایساده بود شستش رو می مکید و منتظر بود حضور ملوکانه ش رو بغل کنن.  
خیلی دوست داشتم بدونم توی چمدون خاله م چه خبره که دیدم یک جفت چکمه ی صورتی اندازه من داره. ازش پرسیدم این چکمه ها مال کیه؟ هنوز هم اگر یکی شبیه شون ببینم از خوشحالی گریه خواهم کرد.


روز بعد، از فرصت طلایی عدم حضور مامانم استفاده کردم و یک دامن اسکاتلندی رو با چکمه ی صورتیِ قشنگ و جدیدم بهمراه یک تاپ زرد پوشیدم که برم استقبال برادرم. مامان به قدری در انتخاب لباس های من دخالت می کرد که تقریبا همیشه به شدت دعوامون می شد. وقتی چهارساله بودم مثلا یک بار اونقدر به چیزی که من میخواستم بپوشم گیر داد که که آخرش گفت یا اینی که من می گم رو می پوشی یا اصلا نمیای جلوی مهمونها. منم گفتم من اصلا هیچی نمی پوشم. لخت شدم و با شورتم تمام روز توی اتاق حبس موندم و روی تخت ننه بابام بپر بپر کردم تا با سرعت بیشتری فنر تشک ها رو داغان کنم و توی لپ هام رو باد کردم و خیلی هم بهم خوش گذشت. ایکاش این آموزه های بچه داری که الان هست اون موقع هم بود و اینقدر من رو ازار نمیداد که چی بپوشم.
بهرحال من همون ریختی متشکل از زرد و قرمز و صورتی رفتم دم پنجره و دیدم که برف زیادی نشسته و مادربزرگم پژوی سبز چمنی ش رو کرد توی پارکینگ چون برادرم نصف شب به دنیا اومده بود و بعد هم توی یک ساکِ ابی رنگ آوردنش بالا. خواب بود. مشت هاش رو گره کرده بود و شبیه ژاپنی ها بود. بسیار هم کچل بود.  همون اول یک شانه ی عظیم برداشتم که کله ش رو شونه کنم که مامانم خیلی بد بهم پرید و من هم رفتم پایین پیش ممرضا و امیرعلی و با اونها بازی کردم و به اطلاعشون رسوندم که این برادر من فعلا نمی تونه با ما بازی کنه.


میخواستم در مورد شوهر خاله م بگم. و تعریف کنم که دو سال پیش از همسر جدیدش و در میانه دهه ی هفتم زندگیش صاحب بچه شده و مامانم نمی دونم چرا فکر می کنه که این ماجرا به ما ربط داره و باید یک جوری باهاش روابطمون رو به گند بکشیم. درحالیکه زن دوم بَده؟

اگه به خاله م بگید یک مثال بزن که چرا اینقدر دعوا داشتید برای شما این داستان رو می گه: اون سال واسه تولدم پنجاه تا مهمون داشتیم من از سرکار توی هوای کثافتِ لندن با کلی خرید و غذا برگشته بودم بدو بدو جوون می کندم خونه هم گوش تا گوش آدم نشسته بود به این گفتم برو از سر کوچه کوکا بخر رفت دیدم نیم ساعت شد هنوز نیومده خودم پاشدم رفتم دیدم وایساده توی فروشگاه داره با عینک برچسب روی فانتا رو می خونه و یک دستش هم سون آپه. آخه مرد اینقدر بی دست و پا؟ بعد که اومدیم خونه و شام رو کشیدیم من همینطور داشتم حرص می خوردم که دیدیم زنگ در رو زدن و توی اون هیری ویری در حالیکه ملت دارن شام کوفت می کنن آقا واسه تولد من پیانو خریده با سه چهارتا باربر یک پیانوی دسته خر وارد خونه شد. آخه من پیانو می خواستم چکار سر شام وسط مهمونی؟! من بهش گفته بودم بره نوشابه بخره!


The Guilty Party

اطرافم همه با سرعت بچه دار می شن. تعداد زیادی از همکلاسی های مدرسه و دانشگاهم یکی بعد از دیگری با عکس از شکم های برآمده توی اینستاگرام ظاهر می شن. امروز صبح تقیبا یازده تا عکس رو اسکرول کردم که توی همه شون عکس بچه هایی بود که توی لباس های زیبا و تمیز نشستن یا ایستادن و اندازه ی درِ یک قابلمه دارن می خندن و دستشون توی دست مادرانی خوش اندام و خوش تیپ و خندانه. نمیدونم آدمها چطوری آماده ی این اتفاق عجیب می شن؟ همه می نویسن که این تجربه ای بی نظیر و غیرزمینی ست. طبعا اون دسته از مادرانی که بعد از زایمان دچار افسردگی یا نفرت از نوزاد می شن عکسی نمی گذارند که ما بفهمیم چه چیزهای دیگه ای جز زیبایی در مادر شدن هست. مطمئن نیستم گرفتاری من کجاست. بخشی از گرفتاریم اینه که توی نقش هایی شبیه به همسر و خواهر و فرزند هیچ حس بخصوصی ندارم. هنوز اغلب یادم میره که متاهل هستم. همین دو سه روز پیش نزدیک بود تعدادی لباس عروس برای خودم در نظر بگیرم واسه روز مبادا. چند دقیقه طول کشید تا متوجه شدم که عروسی کرده م. چیزمتفاوتی در همسر بودن حس نمی کنم. می تونستیم دوست دختر/ پسرهم باشیم و بازهم همین کارها رو بکنیم. گاهی که برای لحظاتی متوجه ی این نسبتِ قانونی مون می شم تعجب می کنم. فکر می کنم هنوز سر کارم عده ی خیلی زیادی هستند که فکر می کنن من مجردم یا اصلا شاید فکری نکنند اما اطلاعی هم از وضعیتِ تاهلم ندارند. هیچکدوم حلقه دست نمی کنیم و من هم در مورد تاهلم به کسی داوطلبانه چیزی نمی گم.
وقتی رسیدم اینجا متوجه شدم که این مساله در ذهن بابک هم معنای خاصی نداره. حتی تا حدودی با تلاشِ عامدانه این ماجرا رو از اطرافیانِ دورش مخفی می کرد. دو سه دفعه ی اولی که به آشناهای دوری توی خیابون برخورد کردیم فکر می کنم حتی من رو معرفی هم نکرد. بعدا دیگه اهمیتِ همه ی اینا برام بی معنا شد.

در آینده همه چیز بدتر می شه. آدمهایی که دوست دارم می میرن.

How blind you are, Nastenka!

تابستون دو هزار و پانزده رفتم سنت پترزبورگ برای کنفرانسی که مرتبط با کارم بود.
سنت پترزبورگ نفسگیر بود. خیلی زیبا و گاهی خیلی زشت بود. من توی فصل شب های روشن رسیدم.
و هیچوقت شب نشد.
توی تمام سه شب و چهار روزی که در سنت پترزبورگ بودم هیچوقت شب نشد.
برنامه م اینطور بود که اول از تهران برم ورشو و یک هفته ای وقت بگذارم تا بفهمم تکلیف رابطه م چیه. بعدش برای چهار روز می رفتم روسیه که توی کنفرانس شرکت کنم و بفهمم می خوام با آینده م چه بکنم. بعد بر می گشتم ورشو. اما مشخص نبود که برمی گردم تا زندگیم رو جمع کنم یا از نو تلاش کنیم برای اینکه با هم زندگی کنیم. این ابهام سخت بود. بعد از پنج ماه بر می گشتم توی خونه ای که خودم دیوارهاش رو بارها شسته بودم و گوشه گوشه ش رو شبیه خودم درست کرده بودم. و می دونستم وقتی برگردم همه چیز دور و غریبه است.
بعلاوه به اندازه ی کافی با فاصله ی فیزیکی حرف زده بودیم و دیگه چیزی نمونده بود که بشه با صحبت بیش از این شخم زد. هردو لازم داشتیم که تصمیم بگیریم.
وقتی رسیدم سنت پترزبورگ از توی یک دالون ِ تاریک رد شدم و توی باجه هایی که قفل و بند داشتند ازم دو عکس گرفتند. یکی از روبرو و یکی از هم پشت سر! بعد به من و دو نفر دیگه گفتند وایسید کنار. یکی شون یک پزشکِ لبنانی بود که برای یک کنفرانس پزشکی اومده بود و یکی هم یک دانشجوی فرانسوی بود که برای پروژه ی عکاسی ش در فصل شب های روشن ِ روسیه آمده بود. ما سه تایی نشستیم یک گوشه و صبر کردیم تا یک نفر پیدا بشه که انگلیسی صحبت کنه و به ما بگه چرا نمیتونیم از گیت رد شیم. من خیلی گرسنه بودم.
دو سه روز قبل از پرواز به سنت پترزبورگ فهمیده بودم که ورشو تموم شده. بنابراین تمام روزهای قبل از سفرم مشغول جمع کردن و دور ریختن و فکر کردن به آینده م بودم. از طرفی سه روز هم از صبح تا عصر توی خونه مون کارگاه برگزار می شد و سیزده نفر بعلاوه ی یک روانشناس دور تادور می نشستیم و روی دیوار بزرگ خونه پروژکتور می انداختیم. بچه ها ساعت 8 می رسیدند و خارت و خورت قهوه جوش رو روشن می کردند و سیزده تا قهوه ی اسپرسو آماده می کردند و بعد سیزده نفر می رفتند سر یخچال خونه ای که دیگه حدودا مال من نبود و از توش شیر بر می داشتند. بعد از اون کشوها به هم کوبیده می شد تا بالاخره سیزده قاشق بزرگ و کوچک پیدا کنند که زیباترین بخشِ این کنسرتِ سرسام آور شروع بشه: سیزده نفر که باهم و بدون هماهنگی قهوه شون رو هم می زنن. همین ماجراها موقع ناهار و بعد از ناهار هم تکرار می شد. بچه ها قابلمه و ماهیتابه ها رو در می آوردند و همه ی وسایل آشپزخونه رو به کار می گرفتند و با یک جور کسالتی گاهی ظرف و لیوان ها رو می شستند و من واقعا نمی دونستم توی اون خونه چه خبره. حتی نمی دونستم از چه موقع صاحبِ اینهمه لیوان و ماگ شده بودیم که تموم نمی شدند.
کارگاه سه روز توی مفتضح ترین شرایطی که یک انسانِ مسافر و مهاجر و مطلقا تنها می تونه داشته باشه توی خونه برگزار شد.
آروم آروم شروع کرده بودم به دور ریختن وسایلی که نمی تونستم با خودم به جایی/هرجایی ببرم. کتاب هام رو دسته دسته جدا کرده بودم و گذاشته بودم گوشه ی کتابخونه ی عریض و طویلِ محبوبم که شاید وقتی دوستان ایرانی مون بعد از من به اون خونه رفت و آمد می کنن بخوان برای خودشون بردارند. به شدت گیج و خسته بودم و تمام مدت توی سرم حساب می کردم که کدوم کاپشن رو نمیخوام؟ کدوم جزوه رو لازم خواهم داشت؟ با عکسها و سررسیدهای پر از نوشته م چه کنم؟ به کی اصلا بگم؟
توی سنت پترزبورگ پاول منتظرم بود. قرار بود که پسر دوستش رو بفرسته دنبالم.
پاول کی بود؟ خب این هم از سری ماجراهای بی سر و ته زندگی من بود. وقتی برای کارگاه روسیه ثبت نام می کردم برای گرفتن ویزا باید از مسئول انجمن روانشناسی روسیه که همون پاول بود درخواستِ دعوتنامه یا چیزی شبیه به این می کردم. در جوابِ ایمیلم نوشت که اتفاقا هفته ی آخر فروردین میاد ایران برای نمایشگاه نفت و گاز!
من هم ازش پرسیدم که واسه چی این بابا که دکترای روانشناسی داره می خواد بیاد نمایشگاه نفت و گاز در محل نمایشگاه بین المللی تهران؟ و بعد برام نوشت که دوستش که شرکت گازی داره می خواد بیاد و چون انگلیسی ش خوب نیست پاول هم همراهش میاد. قرار بر این شد که من هم بعنوان مترجمِ فارسی شون یک روز از نمایشگاه باهاشون باشم و در عوض پاول توی روسیه جبران کنه.
بنابراین من یک روز اوایل اردیبهشت رفتم هتل استقلال و پاول و دوستش آلکسی رو دیدم که با سندل جوراب پوشیده بود و موهای جوگندمی داشت و خیلی بامزه بود و برای من توضیح داد که یک چیزی شبیه به واشر اختراع کرده که به درد تصفیه ی گاز ترش و میعاناتِ گازی در محل استخراج می خوره.
بین شرکتهای ایرانی دنبال مشتری بود. فرداش رفتم نمایشگاه و توی غرفه های متفاوتی رفت و آمد کردیم و با شرکت های متفاوتی مثل قرارگاه خاتم و پتروپارس حرف زدیم. یادم هست که اون موقع دیگه به خوبی به ویژگیهای این اختراع و تفاوتش با موجودی های بازار مسلط شده بودم و نماینده ی شرکت پتروپارس که به نظرم ناتو بود خیلی از این اختراع لذت برد و کمی هم کف بالا آورد و بعد کارت ویزیتش رو داد و رفت.
حتی به ما گفتند که به وزارت نفت زنگ بزنیم و یک آقایی رو یقه کنیم. که خب البته روز بعد پنجشنبه بود و ما هرگز اون آقا رو پیدا نکردیم. بهرحال. میخوام بگم اون روز خیلی عجیب بود. من هم به رامین زنگ زدم گفتم ببین تو که فکر این خط از بیزنس هستی بیا با اینها حرف بزن شاید چیزی داشته باشند. عصر قرار بود که ببرمشون به بهترین رستورانِ شهر که غذای ایرانی بخورند. غذای مامانم.
بنابراین پاول و آلکسی و پسرِ آلکسی رو انداختم عقب ماشین که اول سرراه بریم بازار تجریش و یک میلیون تومن آجیل و ادویه تهیه کنیم. پسر آلکسی که دستکم سی سالش بود تمام مدت دنبال پَد زیر ماوس با طرح جاجیم و قالی بود که متاسفانه پیدا نکردیم. اسم پسر آلکسی رو به خاطر ندارم.
بعد خواستند که دم یک گلفروشی صبر کنیم. من هم دم گلفروشی روبروی بیمارستان شهدا گفتم بفرمایید. پاول پرسید مامانم چه رنگی دوست داره که گفتم بنفش. گلفروشه تمام مدتی که با شاخه های گل ها می جنگید می گفت شما که کارت اینه بگو ساعتی چندصد دلار می گیری؟
پاول یک دسته گل رز سرخ گرفت که همونجا داد به من و گفت این برای تو. یک دسته هم برای مامان گرفتیم و پیاده و قدم زنان رفتیم خونه. رامین هم اومد و با اینکه هنوز هم فکر می کنم وضعیتِ غریبی بود اما جدی همه ی اعضای خانواده و سه تا آدم روس که تا به حال ندیده بودیم و رامین نشستیم دور میز ناهارخوری و قورمه سبزی بسیار لذیذی خوردیم و مقدار زیادی هم معاشرت کردیم و شب خوبی هم بود.
وقتی مهر ورود رو زدند و من وارد فرودگاهِ محقر ِ پولکووُ شدم فکر می کردم پسر آلکسی باید اونجا باشه. خیلی منتظر شدم. آدمها با پلاکارد و دسته ی گل رفتند. راننده های قالتاق بدونِ من مسافری پیدا کردند و رفتند. من گرسنه تر شدم و تصمیم گرفتم پشت سر یکی که تند و مصمم از فرودگاه خارج می شد بزنم بیرون. نگاه کردم دیدم از یک باجه ای تاکسی گرفت. من هم رفتم سراغ باجه و آدرس هاستل رو دادم و سوار تاکسی شدم و سه ساعتی توی ترافیک ِ مسیر فرودگاه تا هاستل چرت زدم. هاستلم در یک محله ی نسبتا فقیر و متروکه و مجاور به یکی از کانال های رود اُب-وُدنِه بود. حالا دیگه نیست. روی نقشه نگاه کردم و اونجا دیگه هاستلی نیست. وقتی رسیدم یک موز خوردم و بعد توی تخت دراز کشیدم. اما بلافاصله یک خانمی اومد و بهم گفت که تلفن کارم داره. پاول بود که می گفت پسره توی ترافیک گیر افتاده و تازه رسیده فرودگاه و دنبالم می گرده. بهش گفتم که من خودم اومدم شهر! قرار شد که سریع لباس بپوشم و برم سمتِ محل کنفرانس و سوار تور شهری بشم که تدارک دیده بودند. من پول این تور رو نداده بودم ولی بهرحال پاشدم و با نقشه ای که برای خودم کشیده بودم سوار مترو شدم. وقتی رسیدم دیر شده بود و اتوبوس دیگه رفته بود. پاول و زنش منتظرم بودند. گفتند که خودشون تور من می شن. سوار ماشین شون شدیم که بنا به دلایلی که هنوز برای من روشن نیست توی هوای 10 درجه کولر زده بودند و بعد پنجاه و سه دقیقه از زیباترین اوقاتِ زندگیم شروع شد. وقتی حرف می زدند و بهم کلیسای کله پیازیِ "ناجی به خون افتاده" رو نشون می دادند و از لای زیباترین بناهای طلایی و سفید و فیروزه ای رد می شدیم،یکسره دهان من باز بود. دهانم واقعا باز مونده بود چون پاول به زنش گفت بیا ما چیزی نگیم قیافه ش تماشایی شده.
اما شاید هیچ چیزی زیباتر از اون لحظه ای نبود که توی نورِ گرگ و میش یکی از شبهای روشنِ سنت پترزبورگ از کنار رود نِوا پیچیدیم جلوی کاخ زمستانی که سبز و طلایی از کنار چشمم پیدا شد و ردیف به ردیف پنجره ها و ستون هاش زیادتر می شدند. فکر می کنم برای چند لحظه نفسم گرفت.


و این بهترین چیزی بود که دیده بودم.
واقعیت اینه که چیزی از میدونِ قصر یادم نیست که محل اوج گیری انقلاب اکتبر بود. اصلا اون میدونِ عظیم رو که تاریخ بشر رو زیرورو کرده درست ندیدم. میدون قصر رو دور زدیم اما دیگه بی فایده بود. تمام ذهنم گرفتار کاخ زمستانی شده بود.
وقتی برگشتم هاستل شب بود ولی همه جا گرگ و میش و نیمه روشن بود. توی آسمون یک تلالو طلایی بود که شاید از اینهمه چیزهای رنگارنگ شهر بود و یا شاید انعکاس ِ طلایی نوا بود. نمی دونم. اما یادمه در حالیکه سخت ناراحت بودم ،کمی هم برام مضحک بود که باید توی روشنایی بخوابم.
سنت پترزبورگ رو درست ندیدم. تمام اوقات روزهایی که اونجا بودم توی کنفرانس بودم و با تمام وجودم سعی می کردم همه ی صحبت ها و اطلاعاتی که فوران می کرد رو به خاطر بسپارم. ولی در واقع بخش بزرگی از وجودم در حالِ درکِ زندگی ای بود که با یک نوع توافق تمام کرده بودیم.
شهر خیلی بزرگ بود. مسیر من از یک محله ی معمولی به یک محله ی خوب با مترو طی می شد اما وقتی پیاده می رفتم کف پیاده روها پر از تف و البته مف بود. به نظرم جای خیلی امنی نبود. بعلاوه خوراکی های توی مغازه ها کاملا متفاوت و غریبه بودند و برای منی که قصد داشتم صرفه جویی کنم پیدا کردنِ یک پنیرِ غیر ِ فضایی هم گاهی سخت بود. یادمه یک روز اتفاقی توی فروشگاه ِ "واقعا و لیترالی" متروکه ی جلوی هاستلم یک باجه پیدا کردم که ساندویچ های تمیز و ساده ای داشت. به قدری ارزون و خوشمزه بود که انعامِ زیادی به دختر پشت باجه دادم. وقتی بسته ی ساندویچ دوم رو برام می بست توش یک ظرف بستنی هم کادو گذاشت. به خاطر اون بستنی اون شب گریه کردم. به دلیل اینکه اون دختره رو اون لحظه خیلی دوست داشتم.
میخوام بگم من چیزی از فرهنگ و آداب روس ها نفهمیدم. برای من جایی بود که کمکم کرد از دور و با فاصله ی عاطفی زیادی از خودش و خودم رد بشم.
اون هم وقتی که هیچ جایی روی زمین نداشتم و توی ذهنم می گذشت که خانه م از دست رفت.
روزی که برمی گشتم خانمی که به امور هاستل رسیدگی می کرد برام تاکسی گرفت و نمیدونم چرا فکر کرد زورش از من بیشتر می رسه که چمدونم رو از اتاق تا توی صندوق ماشین برد و با راننده قیمتی که فکر می کرد درسته حساب کرد. با اینکه نمی تونست بهم بگه چرا ولی در عوض بغلم کرد و گونه ی چپم رو بوسید و من باز با یک دلی که شکسته بود و غمگین از اینکه شاید دیگه هیچوقت کاخ زمستانی رو نبینم از سنت پترزبورگ رفتم.
و از ورشو رفتم.
و از تهران رفتم.
….

..

So I took a walk inside

از وقتی این ماجرای کادوهای ناشناس به مناسبت کریسمس راه افتاده قلبم رقیق تر شده. قربانی ِ من یک پسریه که اون سر مرکز ما می نشینه و روز اولی که من رفتم سر این کار، برام روی چتِ داخلی پیام داد که یکی از دوستات سفارشت رو کرده و نگران نباش! یک بار با هم دم در سیگار کشیدیم و در اون چند دقیقه تاکید کرد که از نخست وزیر مجارستان متنفره. ناندی احتمالا بیست و پنج سال هم نداره و موهای بورش رو سیخ سیخ به همه ی اطراف پخش می کنه. اینطور که من تحقیق کردم هرروز پونزده کیلومتر دوچرخه سواری می کنه، تازگی به یک سفر کوهنوردی رفته، و علاقه ی زیادی به موزیک های دهه ی شصت میلادی و راک اند رول داره.

دو ماه پیش باید در راستای فعالیت های مدنیِ کمپانی یک روز کار خیر می کردیم که برحسب ِ اتفاق هردومون مرکز مِنِدِک رو انتخاب کردیم. یک مرکز غیردولتی که اینجا به امور پناهجوها رسیدگی می کنه و ما هم از طرف کمپانی رفته بودیم که بهشون در مورد یافتنِ کار و تهیه ی رزومه و فوت و فن های مصاحبه چیزهایی بگیم. اونجا چندتا از پناهجو با رزومه هاشون اومده بودن و درحالیکه ازمون با هویج خلال شده پذیرایی می شد کمی از خودمون برای همدیگه گفتیم. یکی از آدمهای اونجا یک پزشک پنجاه و چندساله ی سوری بود که ده دوازده سال از عمرش رو در زندان های سیاسی خانواده ی اسد گذرانده بود. حالا سه سالی بود که اینجا دنبال کاری بود که کمی شبیه به چیزی باشه که بلده. کار پزشکی البته، نه فعالیتِ سیاسی. همسرش هم داروخانه چی بود و تازگی با کمک بچه های مندک یک دوره ی کاورزی توی یک داروخانه گرفته بود. نمی دونم چرا داستان ِ این آدم اینقدر غم انگیز بود. درحالیکه باقی پناهجوهایی که دیدیم هنوز توی کمپ بودند یا تازه از وضعیتِ شوکزده در اومده بودند به نظر حال این آقای سوری خوب بود. تمام مدت لبخند می زد و داستانش رو سر حوصله تعریف می کرد
.اما اشک ناندی رو در آورد.
هفته ی پیش که اسم ناندی اومد توی ایمیلم و فهمیدم که من باید به مدت ده روز هرروز با یک کادوی کوچیک بابانوئلِ ناشناسش باشم کاملا مستاصل شده بودم. امیدوار بودم که قربانی م دختر باشه تا بتونم با هزاران ایده ی ریز و درشتم هرروز روی میزش رو پر از کادو کنم بدون اینکه لازم باشه خیلی بشناسمش.
روز اول خیلی محتاط براش یک شکلات توی یک جورابِ قرمز گذاشتم و یکی دوبار تا ته مرکز رفتم تا جاش رو برای خودم نشونه گذای کنم. ولی از سمت دیگه، بابانوئل ِ ناشناسِ خودم همون روز دوم من رو غافلگیر کرد. برام یک پازل فرستاد که باید حل می کردم تا کادوم رو پیدا کنم. وقتی کادوم رو پیدا کردم متوجه شدم که بابانوئل من داره در مورد من اطلاعات جمع می کنه و فهمیده که ما توی خونه گربه داریم. برگشتم سر جام و فیسبوک ناندی رو کمی بالا پایین کردم و بعد اعضای تیمش رو شناسایی کردم و از هرکدومشون در مورد ناندی یک سوال پرسیدم. فکر می کنم روز سوم زدم به هدف. ازش خواسته بودم طبق توضیجاتی که براش نوشته م کادوش رو پیدا کنه. تا این سمتِ مرکز اومده بود و با کمکِ این و اون تونست رمزگشایی کنه که آبجوش رو کجا گذاشتم. یک آهنگ استفان مارلی که خودم خیلی دوست دارم هم به شکل ناشناس فرستادم براش. فرداش که به طور معمول ساعت ِ ناهار رفتم سر میزش - چون اون موقع میره بیرون- دیدم برای بابانوئلش یک کاغذ نوشته. کاغذ رو برداشتم اما قبل از اینکه برگردم متوجه شدم که روی میزش یک لاک قرمزه. فکر کردم راهم رو گم کردم. اما بعد یکی از دخترهای میز بغلی صدام کرد و گفت: آبنوس؟ گفتم بله؟
گفت: il est malad . اون روز مونده بود خونه.
گفتم اُه… و ماجرای لاک یادم رفت. روز بعدش هم براش یک قایق درست کردم که باهاش باید محل کادوی بعدی رو پیدا می کرد. البته باید بگم که من در دسته ی خلاق های این ماجرا نیستم. این روزها بچه ها برای هم ماجراهای خیلی جالبی درست کرده اند. هرگوشه روی دیوار یک علامت و یک نشونه هست که فقط کسی که دستور قبلی رو داره می تونه دنبال کنه، یا تکه های یک کادو رو باید با حل کردنِ مساله ها و پازل های مختلف پیدا کنن… خود من مجبور شدم 6 تا لیلا ی محل کارم رو پیدا کنم و با تک تک شون حرف بزنم تا لیلای هفتم رو پیدا کنم که کادوی من رو پیشش داشت.

بهرحال. امروز که طبق ِ یافته های این هفته م براش تعدادی کاغذ رول گرفته بودم، وقتی رسیدم سر میزش متوجه شدم که سه تا لاک و یک شیشه استون روی میزش گذاشته. اول کاغذی که برای بابانوئلش نوشته بود رو برداشتم که توش نوشته بود چقدر از شنیدن ِ موزیک های دریافتیش خوشخاله. بعد، از یانکا که پشت سر ناندی می شینه پرسیدم این لاکها مال ِ کیه؟ یانکا برام تعریف کرد که ناندی وسواس عجیبی داره که هی لاک می زنه و زود به زود پاک می کنه. بعد گفت که حالا چند روزه دنبال یک لاکِ برق دار طلایی می گرده و اینی که گرفته رو دوست نداره. گفتم یعنی چی برق دار؟ یانکا گفت از اینا که دونه های گلیتر داره. رویِ یانکا رو توی ذهنم بوسیدم و با خرسندی وافری برگشتم سر میزم. باز برای ناندی که طبق آخرین یافته های من بیست و چهارتا ساز می زنه و طبع موسیقیایی ش خیلی شبیه به بابک و مقداری هم شبیه به منه، یک آهنگ از باب دیلن فرستادم که سختتر از بقیه پیدا می شه و من از دوران دبیرستان دوست می داشته ام. نیم ساعتِ بعد دیدم روی فیسبوکِ محل کارمون نوشته که واقعا کنجکاو شده که بابانوئلش کیه که اینقدر حال و احوالش رو خوب می شناسه.

راستش این جمله ش که هنوز نمی دونه برای کی نوشته، یکی از بهترین اتفاق های این هفته ی من بود.

کم کم بین آدم ها و در خودم این لذت و هیجان رو می بینم که برای کسی که شاید اصلا نمی شناسی با کمی هیچان و امیدِ اینکه خوشحال شه چیزهایی می گیری یا با دست می سازی که بسیار ساده ن ولی گاهی دلِ اون آدم رو از شادی فشار می دن. مثل شادیِ خودم از دیدنِ یک قهوه ی خوشمزه وقتی صبح رسیدم سر کار و سردم بود و روی قهوه م نوشته بود "بدون شکر، با یک ذره شیر، برای آبنوس" ، و این دقیقا همونطوریه که من قهوه م رو دوست دارم

* سکوت سرد زمان
دو جا هست که آرزو دارم می تونستم بهشون برگردم. یکی اتاقِ کودکیمه که زیر زمین بود. از زیر زمین هم پایینتر بود. طوریکه پنجره هاش هم سطحِ کف حیاطِ مجاورش بودند. اتاقم آخرین جای خونه بود، چسبیده به موتورخونه. وقتی درش رو می بستم دیگه نه صدایی می رفت و نه صدایی می اومد. همیشه خنک بود و زمستونها به خاطر موتورخونه گرم می شد. اتاقم نور غربی داشت. کمدهای دیواریش رو خودم رنگ زده بودم و هر چندسال باقی کمدها رو خودم با بابا می بردم توی حیاط و رنگ می زدیم. اوایل کمدها کرم رنگ بودند که من دوست نداشتم. برای همین سبز تیره زدم و بعد از مدتی از اون خسته شدم و همه شون رو صورتی کردم. آخرین رنگی که خوردند صورتی چرک و بنفش تیره بود. کمد ها رو دورنگ کردم. هر کشو یک رنگی شد. اتاقم یک آینه ی بزرگ داشت که بعدها روش با ماتیک چیزهایی می نوشتم که حالا یادم نیست. خوشبختاته. وقتی خیلی کوچیک بودم یک غاز داشتیم که توری اتاقم رو سوراخ کرده بود. به قطر نوکِ غاز َم که اسمش امیلی بود همه ی این سالها، روی توری پنجره ی اتاق یک سوراخ بود.


وقتی بچه تر بودم می نشستم کف اتاق زیر پنجره و به گَردی که زیر آفتاب طلایی می شد نگاه می کردم و نمی فهمیدم چرا اینهمه گرد توی هوا هست. از کجا میان؟ چرا تموم نمی شن؟ چرا توی دستِ من نمی مونن؟

اون اتاق هنوز هست. وقتی من از ایران رفتم تبدیل به انباری شد. ولی من هنوز عاشقانه اون اتاق رو دوست دارم. اولین و آخرین جای امنِ خونه برای من توی تموم خونه هایی که توشون طولانی و کوتاه زندگی کردم همون اتاق بوده.

یک خونه هم هست که حالا با اینکه یک سال و خرده ای هم گذشته، گاهی آرزوی برگشتن بهش رو می کنم. اون زمستونِ سال ِ نود و سه ، و بهار و تابستونِ نود و چهار که از سختترین اوقات زندگیم بودند، به نظرم شیرین ترین دورانی بود که توی این سی سال داشته م.

توی اوقاتی که خونه و زندگی ای از خودم نداشتم و وسایلم جاهای مختلف جا مونده بودند و از همه تلخ تر این بود که فهمیده بودم حضور یا عدم حضورم برای اکس م کاملا یکسانه، یک جایی بود که قلبم واقعا یکسره آروم می گرفت. همین دورانی که باید تصمیم می گرفتم یک رابطه ی چندین ساله رو تموم کنم، باید تصمیم می گرفتم مهاجرتِ جدیدی کنم، همین دورانی که می دونستم باید تنها برگردم ورشو، باید تنها خونه رو جمع کنم، و بعد تنها برگردم ایران و از همه چیز بگذرم، همین بهترین دورانِ زندگی من بوده.

من اوایل اسفند سال نود و سه برگشتم ایران. پروازم از ورشو کنسل شده بود. توی استانبول طوفان شده بود و من سه ساعت توی فرودگاه ورشو صبر کردم. بهمون یک ظرف میوه و بیسکویت دادند و نماینده ترکیش ایرویز تند و تند مسافرها رو به دسته های چندتایی تقسیم کرد و بر حسب مقصدِ نهایی توی سبدهای مختلفی گذاشت. من ولی تنها مسافر تهران بودم که موفق شدم بعد از پنج ساعت خوابیدن و نشستن و شنا رفتن کفِ فرودگاه شوپن سوار یک پرواز به وین بشم که می رفت تهران. اون وقتی که توی هواپیما نشسته بودم تصور نمی کردم برای همیشه زندگیم زیرورو بشه. فکر می کردم این یک سفر عادیه که دو ماه طول می کشه. دستکم تصور می کردم کسی توی ورشو توی خونه ای که من بارها زمین و دیوار هاش رو با شوق شسته بودم، منتظرم هست.

یادم نیست اولین باری که رفتیم خونه ی رامین و بعد مهدی و خسرو هم از در اومدن تو دقیقا چه شکلی بود اما بعد از اون، تمام ماههای بعد، تنها جایی که می شد نفس کشید برای من دور همون میز گرد توی آشپزخونه ی رامین بود، درست اون لحظه ای که مهدی و خسرو از در وارد می شدند و باقی ش بین صدای شبپره، ابی، گوگوش، زمزمه های رامین و الکل و سیگارهای توی بالکن حل می شد. انگار که پرنده ای از روی سینه ی آدم بلند شه و پر بکشه.

نمیدونم آیا برای اونها هم این دوران متفاوت بود یا فقط برای من اینطور بود. اغلب آدمهای دیگه ای هم بهمون اضافه می شدند. بارها شد که وقتی ماشین رو روشن می کردم که کمی مست اما بسیار خوشحال برگردم خونه، از مسجد سر خیابونشون صدای اذان صبح می اومد. مینداختم پشت یک کامیون یا یک هژده چرخ و اینطوری خیالم راحت می شد که سرمست و سالم به منزل می رسم.

یادم هست اما اولین باری که به یک نفر گفتم که وجود من توی اون خونه ی ورشو بی معنیه، توی مهمونی ساشا بودیم. مهمونی به شکل خفقان آوری شلوغ و مبهم و دودخورده بود. کنار یک شومینه وایساده بودیم. به نیلوفر گفتم تو می دونی من یک بار همه چیز رو جمع کردم که از اون خونه برم بیرون؟ در واقع دعوامون شد و من گفتم می خوای من برم؟ و بعد دیدم که چمدونم بسته ست و دارم می رم فرودگاه که … نمیدونستم دقیقا که کجا؟ گفتم به این دلیله که دیگه نمی خوام برگردم. بی معنیه. بعد رفتیم توی آشپزخونه لای سیخ های کوبیده نشستیم و با یاشار سر اینکه آیا سلسله ی قاجاریه به ایران خدمت کردند یا نکبت، شروع به بحث کردم. یادم هست به هیچ نتیجه ای نرسیدیم.

من که قرار بود چهارده فروردین برگردم ورشو، همون چهاردهم فروردین به همراه ِ خانواده سوار مترو شدم و رفتیم وزارت امورخارجه که مدرکم رو در ایران برابر کنم. نه واقعا، من مسخره نبودم؟ داشتم می رفتم مدرکم رو برای کارکردن توی ایران معتبر کنم و بعد برگردم خونه چمدون ببندم که برگردم ورشو. توی راه مامان و بابا گیر مفصلی داده بودند که بلیتت رو عقب بنداز. همون بین سعید هم پیام داد که آیا شب با جمعیتِ عظیمی از دوستان و آشنایان می رم پردیس فلانجا که فیلم گرَویتی رو ببینم؟ بهش گفتم راستش نمی دونم که آیا امشب باید سوار هواپیما بشم یا چی.

مسخره بودم دیگه. یک مقتعه سیاه سرم کرده بودم که یحتمل شش سالی بود توی کمد تا خورده مونده بود و همینطور که پیچیدم که بشینم توی نوبتِ تایید مدارک، فربد رو دیدم که تپه ای عظیم ریش گذاشته بود. وسط سالنِ وزارتخونه همدیگه رو در آعوش کشیده و دوتا ماچ هم چسبوندیم و نشستیم گپ و گفت. شاید مضحک باشه که بگم یکی از دلایلی که اونروز بلیتم رو عقب انداختم فربد بود. با فربد در مورد همزیستی با پارتنر و اتفاقاتِ عجیبی که در طول زمان می افته حرف زدیم. برام تعریف می کرد که با اینکه همه چیز خیلی خوب بود دیگه از انجام دادنِ هیچ کاری با هم لذت نمی بردند. وقتی می خواست بره سینما ترجیح نمی داد که با پارتنرش بره. وقتی چیزی می دید شوقی نداشت که به اون هم نشون بده. چیزی برای تقسیم کردن باقی نمونده بود..
و این برای فربد بخشی از حجتی بود که برای اتمام وضعیتِ همزیستی لازم داشت. صحبت های من و فربد تموم شد و بعد منتظر شدیم تا مادرانمان هم که سخت با هم حال کرده بودند حرف هاشون تموم شه. خداحافظی کردیم و من توی راه به مامان گفتم زنگ بزنه بلیت من رو عقب بندازه. شاید یک سالی بود که دیگه چیزی برای تقسیم کردن نبود. اولین که هیچ، هشتمین نفری هم نبود که بخوام باهاش جایی برم یا چیزی جدید رو کشف / امتحان کنم.

اون شب برگشتم خونه ی رامین. سینما نرفتم. دلم مقداری عرقِ  آلنِ ارمنی می خواست که روی دبه های سفارش ما یک اسمایلی می زد، با میز گرد و شیشه ای آشپزخونه ش و بستنی ای که اون شب بهم داد و شنیدنِ هزار و سیصد باره ی ابی کنار مهدی و خسرو و شاید بقیه. چون متاسفانه بقیه رو به خوبی یادم نیست.
قصد داشتم با تنها حمایتی که داشتم و تاحالا داشته م، اونقدر توان جمع کنم که یک بار برای همیشه چمدونم رو جمع و بعد پهن کنم.
.
.
.
من متوجه بودم که تمام اونچه که در حال انجامش بودم برای همه شون نگران کننده، تا حدودی غریب، یا احتمالا غیرمنطقی بود. ولی رفتارشون علیرغم همه ی اینها باز هم دوست داشتنی بود. یادم هست وقتی دوباره به ایران برگشتم و عقد انجام شد مهدی با یکجور تاکید به آدمهای دیگه می گفت ایشون عروس شده. یا میلاد با اشتیاقی که به چشم من واقعی بود ازم می خواست جزییات همه چیز رو تعریف کنم..

من هیچ جای دیگه ای جز کنار همون بچه ها حس نکردم عروس بودن چیز قشنگی باشه. و هیچ جایی در تمام زندگیم اینقدر خودم نبودم. حالا هنوز وقتی به زندگیم نگاه می کنم زیباترین و سختترین اوقات زندگیم پشت ِ یک میز گردِ شیشه ای نشسته و به من که ازش خیلی دورم نگاه می کنه و می گه همه چیز به کنار، تو خوشبخت بودی. حتی اگه دیگه تکرار نشه.  

در باب میانمایگی یا ای کاش به هم راست بگوییم

چندروز پیش به سعید گفتم که در سن ما اینکه آدم ببینه شبیه چیزی نشده که دوست داشت، غم انگیزه. اما توی این چندروز متوجه شده م که وقتی آدم های دیگه متوجه می شن که ما شبیه اون چیزی نیستیم که اونها دوست داشتند، چقدر اندوهبارتره.

لزومی نداره از زیبایی ِ متوسط، دستاوردهای عادی آدمی با هوش ِ معمولی، یا انجام وظایف هر موجود زنده نسبت به محیط ِ اطرافش یک افسانه ی شیرین بسازیم. واقعا لازم نیست. چرا؟ چون یک آدم میانمایه دوست نداره توی فانتزی ِ روابطِ فوق العاده زندگی کنه. نه خودش سوپرمنه، نه به دنبالِ یک ماندلا می گرده. دنیا همین شکلیه. تاحد زیادی مملو از آدم های بی اعصاب و خسته ست. تعداد کمی هستند که به دنیای اطراف آسیب نمی زنند و تعداد انگشت شماری هم هستند که دارن چیزی رو برای داشتن دنیای قشنگتر تغییر می دن.

آیا شما جزو دسته ی آخر هستید؟
.
به من بی دلیل و واقعا بی دلیل انگ باهوش بودن می زدند. صرفا به خاطر اینکه کمی باسواد شده بودم و وقتی رفتم سر کلاس اول کنار 50 تا کلاس اولی دیگه چهارتا چیز بیشتر بلد بودم. از اون 50 نفر سه تاشون مردودی های سالهای قبل بودند. طبعا من توی اون مدرسه ی دولتی باهوش بودم. اما همون کلاس اول هم شاگرد اول نشدم. دست بر قضا دیکته م رو که مثلا جزو نقاط قوت ام بود ریدم. سر جلسه بغل دستیم جا موند و هی از من سوال کرد و من که لای دندانه های "مسواک" گیر افتاده بودم هی پاک کردم و تند نوشتم تا عقب نیافتم و ظاهرا خوب پاک نکردم. معلم کلاس اول که خیلی دوستم داشت و مثل همه ی آدم بزرگ های دور و برم فکر می کرد نباید کمتر از شاگرد اول بشم، دیکته ی من رو برده بود کمیسیون و یک سری آدم نشسته بودند دندانه های مسواک ِ من رو شمرده بودند و ازم یک و نیم نمره کم کرده بودند و تمام. وقتی کارنامه م رو دادند دستم نمی دونم اول من چشمام سیاهی رفت و اشک سرازیر شد یا اول اشک های مامان ریخت روی مقنعه ی سفیدم.

اما کسی نگفت عزیزم تو همین هستی. لزومی نداره بهترین باشی. سعی کن بهتر از خودت باشی.  برعکس، تمام چیزی که به من گفته شد این بود که هیچ ایرادی نداره چون ما می دونیم تو باهوشی و حتما سال دیگه شاگرد اول می شی. مشخصا اونچه که به من می گفتند با اونچه در واقعیت اتفاق می افتاد زاویه داشت و این زاویه تا وقتی که میسر بود نادیده گرفته می شد. باقی سالهای دبستان شاگرد اول شدم و توی راهنمایی هم یکبار سال دوم، ثلث دوم، بابتِ امتحانی که اصلا نداده بودم یک بیست نسیه گرفتم تا کارنامه ی افتخارم خش نیافته.

 ماجرا این بود که توی اون مدرسه ی دولتی ما 5 تا شاگرد "برجسته" بودیم که به همتِ مادرانِ "برجسته تر " و کنه مون که از صبح تا ظهر جلوی در و داخل مدرسه آویزانِ کار ما و مدرسه بودند، انگشت نمای همه و آموزش پرورش منطقه شده بودیم. بین خودمون درگیر رقابتی کشنده و خطرناک بودیم که با فشار مادرانمان، از بیرون شبیه به یک دوستی ِ حسادت برانگیز و رویایی بود. درحالیکه مادرانمان هر دو هفته به نوبت خونه ی همدیگه دوره ی عصرانه و چای داشتند و ما بچه ها رو هم دور هم نگه می داشتند، اینرسیِ داخلی ما این بود که هرچه سریعتر همدیگه رو معیوب و مصدوم کنیم و از سر راه برداریم. به جز وقایع ساده ای مثل هل دادن سر زنگ ورزش، کوبیدن توپ بسکتبال به کله ی هم، جفت پا سر لی لی، و ریختن مربا و عسل روی مقنعه هامون، تا تشکیلِ مافیای چهار به یک و سه به دو جهت بایکوت بی دلیل و ناگهانی اقلیت، ما "دوست" بودیم.

برگردیم به سال دوم راهنمایی، شب امتحان حرفه و فن ثلث دوم، مادربزرگ من به شکل مشکوکی از دنیا رفت و پشت بندش پدربزرگم هم فوت کرد و خانه و زندگی ما در معرض ویرانیِ سوگواری و پلیس بازی قرار گرفت. من برای امتحان حرفه و فن غایب بودم. فی الواقع آمادگی نداشتم روش های قلمه زدنِ گیاهانی که تا به حال ندیده بودم رو حفظ کنم ، در حالیکه خونه مون رو دزد زده بود و دزد بین خودمون بود و جسد مادربزرگم توی سردخانه ی بیمارستان در انتظار رسیدنِ فرزندانش از اقصانقاط دنیا بود تا تشییع بشه.

بدون اون نمره من تنها فرد از اون 5 نفر بودم که به افتخار شاگرد اولی نایل نمی شدم. مدیر مدرسه که از عمق فاجعه ی رقابت و حسادت و کثافت در دوستی ما باخبر بود بدون اینکه به من بگه، روزی که معدل ها رو پای بلندگو اعلام می کردند، اسم من رو هم خوند. یادمه که اونروز هم وقتی از پله های سالن بالا می رفتم تا کارنامه م رو لای کف و سوت تحویل بگیرم، چشمام سیاهی می رفت. طبعا این نمره موقتی بود و در پایان سال با نمره ی ثلث سومم جایگزین می شد. من که بی دلیل صاحبِ چیزی شده بودم تا آخر سال با کابوسِ نگه داشتنش زندگی کردم.

 این اوضاعِ باهوش بودن تا پای کنکور ادامه داشت. برای پیش دانشگاهی به دلیلی که هنوز برای خودم هم روشن نیست یک مدرسه ی خوشنام که مخصوص آدم های باهوش، ولی اندکی کم هوش تر از سمپاد و المپیاد بود، قبول شدم. مدرسه به شدت تخمی و غم انگیز بود. من نه فکر ِ هوشمندی بودم، نه می تونستم روزی 14 ساعت برای مشاور تحصیلی م ساعت بزنم و نه اصلا هدفی در زندگی برگزیده بودم که به خاطرش یک مشت دختر هژده ساله ی حشری تر از خودم رو که با راننده ی شخصی رفت و آمد می کردند هرروز تحمل کنم.
من آدمی معمولی بودم که احتیاج به کمک داشتم. 
احتیاج داشتم کسی به من بگه بعد از کنکور چه احتمالاتی وجود داره و من به چه دردی می خورم؟ مشاور تحصیلی دبیرستان که با دیدن کارنامه م نوشته بود در همه ی رشته ها استعداد دارد. جدی؟ کجاست خانم حسینی من ازش بپرسم چطور ممکنه که کسی هم به درد هنرستان بخوره، هم چشم انداز پزشکی داشته باشه، هم چرا که نه؟ به مهندسی هم فکر کنه! مشاور کنکورم هم به شدت نگران سیگاری شدن من بود و هرچی من می گفتم من هندسه را نتوانم تعداد کتاب های تستِ هندسه رو بیشتر می کرد. چه فایده که آدم توی اون زمانِ محدودی که قبل از کنکور داره، هی با چیزهایی سر و کله بزنه که دوست نداره و نمی فهمه آقای قنبرزاده؟

چندروز پیش همخونه م به طور خلاصه بهم گفت تو آدم خنثی ای هستی. در تعدادی از مثال هایی که زد من آدمی بودم خنثی که نه نظر مساعدی داشتم و نه مخالف. دست آخر وقتی کمی کنکاش کردم گفت تو تماشاچی هستی.

به نظرم همه ی آدم های متوسط و خود ِ من در ساعاتِ عمده ی زندگی مون تماشاچی هستیم. نظاره گر کلنجارهای قهرمانانه ی اطرافیانمون هستیم که چطور با انتخاب های روزمره به مثابه آخرین راز بقا رفتار می کنند. نظاره گر کشتی گرفتنِ مردمی هستیم که با انتخابِ بجای بهترین سس کچاپ لای دویست و چهل و سه جور کچاپی که توی قفسه ها چیده اند، به شکم و دستگاه هاضمه شون والاترین اکرام رو می کنند.

من هم تماشاچی ِ دنیایی هستم که دورم شکل گرفته و وقتی از پس ِ پشتِ هیچی نبودن و هیچی نشدن، نمی تونم تفاوتی بین ِ خیابون سمت چپ با خیابون روبروم پیدا کنم، کلافه می شم و دستام رو می برم بالا و می گم به خدا فرقی نداره، من فقط می خوام راه برم. من فقط می خوام کمی راه برم.

من توی کنکور زبان رتبه ی خوبی کسب کردم و از مخمصه ی ذوب شدن بین ِ تماشاچی ها و کنکور-ردی ها نجات یافتم. بعدها، وقتی کمی بالغ تر شدم خودم فهمیدم چی دوست دارم و رفتم دنبالش. اما توی زندگی همیشه یک جور معامله ی ناخوشایند هست. مثلا حالا که چندماهی بالاجبار تعطیل بوده م.

از وحشتِ تبدیل شدن به اکسیر ِ خالصِ آدمی میانمایه که با خرده ملال های روزمره ی یک زنِ بیهوده و وابسته دست و پا می زنه تلاش کرده م اطرافم رو یاد بگیرم. تلاش کرده م نسبت به تنها چیزی که کمی تسلط دارم یعنی این خونه ی سی متری، فعال و مهربان باشم. تلاش کرده م که برای خودم و این خونه روتینی درست کنم که توش راحت باشم و شرایط رو برای همخونه هم تا حد ممکن راحت نگه دارم. دست به کارهایی زدم که دوست نداشتم و ندارم و یا ازشون می ترسیده م و یا به تعویق می انداختم. اما واقعیت اینه که هیچکدام ازاینها دنیای اطراف رو تغییر نمی دن. منجر به تغییر سرنوشت کسی حتی خودم هم نمی شن. می شه گفت ذره ای از پیداکردنِ خوشمزه ترین جگر خاصره در یک قصابی ِ دوردستِ بوداپست و یا بهترین دییل توی حراجی ِ منگو و زارا مهمتر و موثرتر نیستند. بلکه کمترند.

یک آدم متوسط وقتی گرسنه ست می ره سر یخچال و به این فکر می کنه که چی بخوره که زیاد طول نکشه، معده ش رو که بر اثر سالها تغذیه ی متوسط به گا رفته آزار نده، و وقتی از در می ره بیرون، به این فکر می کنه که چی بپوشه که توش راحت باشه و گرمش نشه یا از سرما دندونک نزنه.


  فکر می کنم اگر که زودتر، خیلی زودتر، آدمهایی که در گفتارشون تاکید داشتند من چقدر متفاوت هستم، برای چند دقیقه توی چشمام زل می زدند و می گفتند تورو خدا خودت باش و بپذیر که تو هم یک عنی هستی مثل بقیه – شاید همه چیز واقعی تر می شد و من حالا با سی و هشتمین واقعیت ِ غم انگیز ِ این چندماه روبرو نمی شدم. زیراکه آدم متوسط کم طاقت و سست بنیان هم هست.